Loading ...

Warunki korzystania z usług:

Portal społecznościowy miłośników zwierząt na razie działa w wersji beta.

 1. Warunki ogólne
  1. Portal społecznościowy dla miłośników zwierząt udostępniany jest użytkownikom na zasadach określonych w niniejszych Warunkach korzystania z usług.
  2. Korzystanie z usług portalu społecznościowego dla miłośników zwierząt jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków.
  3. Właściciel portalu społecznościowego zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków korzystania z usług w dowolnym czasie.
 2. Regulacje dotyczące użytkowników
  1. Użytkownicy mają obowiązek przestrzegania niniejszych Warunków korzystania z usług oraz przepisów prawa obowiązujących na terenie Polski.
  2. Użytkownicy są odpowiedzialni za wszelkie treści udostępniane na portalu społecznościowym, w tym w szczególności za treści zamieszczane na ich profilach.
  3. Właściciel portalu społecznościowego zastrzega sobie prawo do usunięcia treści niezgodnych z prawem lub zasadami społecznymi, a także do zablokowania dostępu do portalu w przypadku naruszenia niniejszych Warunków korzystania z usług.
  4. Użytkownicy mają obowiązek zgłaszania wszelkich nieprawidłowości związanych z korzystaniem z portalu społecznościowego oraz niezwłocznego informowania właściciela portalu społecznościowego o naruszeniu zasad korzystania z usług.
 3. Korzystanie z usług
  1. Portal społecznościowy dla miłośników zwierząt umożliwia użytkownikom między innymi:
   • dodawanie i przeglądanie treści dotyczących zwierząt,
   • nawiązywanie kontaktów z innymi użytkownikami,
   • korzystanie z narzędzi umożliwiających zarządzanie profilem i treściami udostępnianymi na portalu.
  2. Właściciel portalu społecznościowego nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników, a także za szkody powstałe w związku z korzystaniem z portalu społecznościowego.
  3. Właściciel portalu społecznościowego zastrzega sobie prawo do wyłączenia portalu społecznościowego z użytkowania w przypadku awarii lub konserwacji.
 4. Postanowienia końcowe
  1. Właściciel portalu społecznościowego zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków.